1 #include <stdio.h>
      2 #include <pthread.h>
      3
      4 #define NUM_THREADS 3
      5
      6 void *hello_thread(void *arg)
      7 {
      8         printf("Thread %d : Hello, World\n", arg);
      9         return arg;
     10 }
     11
     12 int main()
     13 {
     14         pthread_t tid[NUM_THREADS];
     15         int i, status;
     16
     17         for(i = 0 ; i < NUM_THREADS ; i++)
     18         {
     19                 status = pthread_create(&tid[i], NULL, hello_thread, (void*)i);
     20                 if(status != 0)
     21                 {
     22                         fprintf(stderr, "Create thread %d : %d", i, status);
     23                         exit(1);
     24                 }
     25         }
     26         pthread_exit(NULL);
     27 }
     28

이러한 스레드 프로그램을 컴파일 할 때는 옵션을 추가해주어야 한다.

gcc -o thread -lpthread thread.c

Posted by 행복한 프로그래머 궁금쟁이박

댓글을 달아 주세요